– Barbara Małyszczak-Piróg

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka

Animatorka kultury, popularyzatorka lokalnej historii, pomysłodawczyni i koordynatorka projektów.

Back to top