– O nas

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka

Anthill to lubelska organizacja, której celem jest budowanie świadomości obywatelskiej oraz stymulowanie rozwoju społecznego. Poprzez działalność Stowarzyszenia realizujemy misję rozwoju w zakresie edukacji, kultury i sztuki, upamiętniania historii, pielęgnowania tradycji. Jednocześnie kładziemy duży nacisk na budowanie wartości, poprzez działalność partycypacyjną realizowaną w różnych obszarach życia społecznego.


Naszym głównym zadaniem jest budowanie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony wartości narodowych i aktywizacja społeczna dotycząca szerokiego spektrum wykorzystania jej do działań artystycznych i szerzej – kulturowych. Jesteśmy czynnymi uczestnikami działań kulturalnych w Lublinie oraz projektów z zakresu kultury cyfrowej, promującej sztukę regionalną.


W najbliższym czasie planujemy rozwijać pomysły związane z funkcjonalnym wykorzystaniem przestrzeni oraz promowaniem działań z zakresu zagospodarowania terenów przykościelnych, działalności konserwatorni oraz prac konserwatorskich i renowacji cmentarzy oraz miejsc pamięci.


W ramach oferty kulturalnej współpracujemy i współuczestniczymy w propagowaniu działań Archidiecezji Lubelskiej. We wspólnych projektach skupiamy się na krzewieniu kultury polskiej, działalności charytatywnej oraz działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.


Pragniemy, by nasze działania przyczyniły się do rozwoju regionu, a mieszkańcy mogli czerpać z realizowanych przez nas inicjatyw.

Back to top