– Aktualności

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka

graMY w zielone!

Dobry Klimat w szkole – graMy w zielone! to komplementarne działanie, w ramach którego grupa uczniów z lubelskich szkół ponadpostawowych weźmie udział w procesie wizualizowania, tworzenia i zastosowania rozwiązań przy swojej szkole, odpowiadających zasadom adaptacji do zmian klimatycznych.

W ramach projektu dla uczestników przygotowaliśmy warsztaty i działania edukacyjne, przygotowujące i pomagające uczniom zmierzyć się w konkursie międzyszkolnym na projekt zagospodarowania terenu przyszkolnego.

Po serii zajęć i warsztatów uczniowie będą przystępować do realizacji pracy konkursowej. Uczniowie mają za zadanie przygotować koncepcję zagospodarowania fragmentu terenu przy swojej szkole, stosując rozwiązania, które szczególnie uwzględniają rozwiązania adaptacji do zmian klimatycznych. Konkurs wyłoni dwie zwycięskie szkoły, dla których zostaną przygotowane projekty techniczne zagospodarowania wybranego terenu zieleni przy placówce. Następnie na podstawie projektów technicznych nastąpi ich realizacja na terenie szkoły.

w Szkole Podstawowej nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni

Jednym z naszych tegorocznych działań była wizyta w Szkole Podstawowej nr 49 dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni, gdzie przekazaliśmy szkole rzeźbę ppor. Edmunda Malinowskiego autorstwa Stanisława Bracha, oraz przygotowane przez nasze Stowarzyszenie: wystawę poświęconą “Mundkowi” oraz publikację “Gdy Serce Bije Głośniej od Bomb”.

Dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielon i Uczniom Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących Gdynia, że opiekujecie się grobem Edmunda Malinowskiego oraz, że wspólnie z Wami mogliśmy zapalić znicz na mogile Bohatera.

Nasze wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezesa Instytut Pamięci Narodowej

Rewaloryzacja zabytkowego cywilnego polskiego cmentarza w Kiwercach na Ukrainie

To już trzeci rok, kiedy kontynuujemy prace rewaloryzacyjne na terenie starego, polskiego, cywilnego cmentarza w Kiwercach, na Wołyniu na Ukrainie. Naszym głównym celem zadania jest przywrócenie wartości historycznej i estetycznej nagrobkom i pomnikom cmentarnym, które przez czynniki pogodowe, trwające na terenie cmentarza walki, brak należytej opieki oraz upływający czas uległy znacznemu zniszczeniu. Proces dalszej destrukcji obiektów zatrzymany zostanie poprzez rewaloryzację, która przywróci historycznym nagrobkom dawny wygląd. W programie zadania uwzględniono kontynuacje prac porządkowych oraz rewaloryzację dwóch nagrobków

  • POMNIK NAGROBNY BRONISŁAWY MARKOWSKIEJ
  • POMNIK NAGROBNY KATARZYNY KOPIJ 

Zapraszamy do videorelacji z naszych prac na cmentarzu

Organizator: Anthill

Instytut Polonika , Ministerstwo Kultury Dziedzictwa i Narodowego

Partnerzy:  Archidiecezja Lubelska, Diecezja Łuck , Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kiwercach

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Lublin – Pszczela Wola

Lubelszczyzna to kolebka polskiego pszczelarstwa, która słynie z bogatego dziedzictwa historyczno-kulturowego i pielęgnowanych od lat tradycji. 28 września, w ramach pierwszego Festiwalu Kultury Pszczelarskiej w CSK odbyły się pokazy, spacery i spotkania, których głównym tematem będą pszczoły i słodkie efekty ich pracy – uwielbiane przez wszystkich, zdrowe miody. 30 września organizatorzy zaprosili na dzień otwarty w Pszczelej Woli z wyjątkowymi warsztatami i prezentacją codziennej pracy lubelskich pszczelarzy. 

Festiwal Kultury Pszczelarskiej to nowe wydarzenie, które w wielowymiarowy i interaktywny sposób zaprezentowało historię pszczelarstwa od czasów pierwotnych gospodarek pasiecznych, do współczesnych inicjatyw w obrębie zrównoważonego rozwoju. W ramach akcji odbyły się ciekawe wystawy, warsztaty, pokazy, spotkania autorskie, koncerty oraz targi produktów naturalnych, których celem jest promocja regionalnych pszczelarzy i wytwarzanych przez nich produktów. Osoby biorące udział w festiwalu mogły z bliska przyjrzeć się podstawowym pracom pszczelarza, poznać anatomiczną budowę pszczoły w technologii VR, a nawet własnoręcznie wykonać świece woskowe i całuski pszczelowolskie – regionalne ciasteczka miodowe wpisane na Listę Produktów Regionalnych! 

Program wydarzenia prezentujemy poniżej

Zapraszamy do wspomnień z wydarzenia, autor: Paweł Fiedeń

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

budowanie pokazowych uli edukacyjnych w ramach Festiwalu Kultury Pszczelarskiej

W ramach Festiwalu Kultury zorganizowaliśmy warsztaty pszczelarskie, przyrodnicze i kulinarne dla Wolontariuszy Banku Pekao S.A.

Wydarzenie ekologiczno- kulturalne, realizowane było w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

W ramach warsztatów uczestnicy mogli zbudować dwa sygnowane dwa ule pokazowe, które przekazaliśmy do Partnera Społecznego Banku Pekao S.A., Banku Pekao S.A.

W ramach wydarzenia odbyły się również warsztaty kulinarne kuchni inspirowanej miodem oraz spotkania z pszczelarzami. 

Zapraszamy do wspomnień z wydarzenia

Projekt realizowany w ramach dofinansowania z Fundacji Banku Pekao S.A.

Koncert Niepodległościowy

W ramach Kazimierskiego Festiwalu Organowego organizatorzy zapraszają na Koncert Niepodległościowy. W Święto Niepodległości za organami zasiądzie Marcin Armański, a w programie zaplanowano recytacje patriotyczne w wykonaniu Roberta Goneta przy akompaniamencie organów.  Wydarzenie odbędzie się 11 listopada ( sobota) o godzinie 19.00.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu “Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Back to top