– Dominik Bojarski

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka

Współpracuje przy realizacji projektów muzycznych, odpowiedzialny za nagłośnienie, jakość dźwięku i sprzęt.

Back to top