– Krzysztof Orlicki

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka

Koordynator projektów na Ukrainie. Odpowiedzialny za kontakty z partnerami na Ukrainie.

Back to top