– Michał Pytka

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka

Konserwator dzieł sztuki. Realizuje prace konserwatorskie w zakresie renowacji i rewaloryzacji, realizowanych przez stowarzyszenie.

Back to top