– Paweł Skrok

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka

Historyk, inicjator i koordynator projektów upamiętniających, odpowiedzialny za kwerendy i wsparcie merytoryczne.

Back to top