– Rewaloryzacja polskiego cmentarza

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka

Realizacja projektu „Rewaloryzacja cywilnego zabytkowego polskiego cmentarza w Kiwercach na Ukrainie” obejmowała wykonanie prac konserwatorskich oraz porządkowych.

Cmentarz w Kwiercach założono prawdopodobnie w tym samym czasie, co parafię – w 1923 roku, a pierwsze nagrobki datowane są na 1924 rok. Przed wojną był cmentarzem rzymskokatolickim. Pierwsze prawosławne nagrobki datowane są dopiero na lata 40. Na cmentarzu zachowało się 68 polskich nagrobków. Na nowej części cmentarza znajduje się zbiorowa mogiła ofiar II wojny światowej – powstała latach 70 – gdzie pochowano szczątki około 150 ofiar. Prace konserwatorskie skupiały się na nagrobku Wiktora Marcinkowskiego, ocenionego jako obiekt wartościowy historycznie oraz wymagający pilnej interwencji.
Ponadto, projekt obejmował wykonanie prac porządkowych na cmentarzu. Teren został oczyszczony ze śmieci, zwiększono dostęp do nagrobków, uporządkowano zieleń istniejącą – przerzedzono, usunięto chwasty i dziko zasiane drzewa. Przestrzeń zaaranżowano na nowo wykonując nasadzenia roślinne i udrożnienie ciągów komunikacyjnych.
A oto efekty naszych prac 🎬⛏👇

Partnerami projektu są: Instytut Polonika , Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Archidiecezja Lubelska
Diecezja Łuck , Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kiwercach
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Back to top