– Kościoły Lubelszczyzny na Gigapanoramach – etap II

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka
  • Home
  • Projekty
  • Kościoły Lubelszczyzny na Gigapanoramach – etap II

Projekt realizowany z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący wykonania gigapanoram we wnętrzach kościołów realizowany jest przez Archidiecezję Lubelską we współpracy ze Stowarzyszeniem Anthill.

Zaplanowane działanie opiera się na zdigitalizowaniu zasobów kościelnych z wykorzystaniem gigapanoram lotniczych i naziemnych. Zebranie i przedstawienie na jednej platformie zasobów cyfrowych poszczególnych kościołów Archidiecezji Lubelskiej będzie służyło świadomemu i bezpiecznemu korzystaniu z tzw. nowych mediów, co również przyczyni się do rozwoju kompetencji związanych z działaniami twórczymi obywateli w posługiwaniu się nimi.

W poprzednich latach projekt został zrealizowany w archikatedrze pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie, kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie oraz kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym.

W tegorocznej edycji gigapanoramy wykonane zostały w kościołach: pw. Św. Mikołaja w Lublinie, pw. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą, pw. Św. Tomasza Apostoła i św. Stanisława Biskupa Męczennika w Piotrawinie.

Współpraca Stowarzyszenia z Archidiecezją opiera się w projekcie na wsparciu merytorycznym przy koordynacji zadania oraz wdrażaniu strategii promocyjnej projektu.

Back to top