– Wieża Trynitarska – ochrona zabytków

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka

Wieża Trynitarska jest siedzibą Muzeum Archidiecezjalnego, w którym zgromadzone są eksponaty Sztuki Religijnej takie jak ikony, rzeźby, tkaniny, instrumenty muzyczne oraz inne zabytkowe sprzęty.


W celu ochrony jednego z najcenniejszych zabytków Lublina budynek poddano działaniom modernizacyjnym, mającym na celu uchronienie Wieży przed groźbą pożaru oraz zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym.

Projekt zrealizowany został przez Archidiecezję Lubelską we współpracy ze Stowarzyszeniem Anthill z funduszu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki zamontowaniu systemów przeciw pożarowego, sygnalizacji włamaniowej oraz monitoringu, zabytek spełnia wymogi bezpieczeństwa, pozwalając przy tym na organizację kolejnych przedsięwzięć rozpowszechniających tradycję i kulturę regionu.

Stowarzyszenie Anthill zaangażowało się w realizację projektu poprzez wsparcie merytoryczne podczas ewaluacji projektu oraz przy jego rozliczaniu.

Back to top