– Stanisław Skalski – As z Kodymy

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka

 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowało projekt realizowany przez Stowarzyszenie Anthill pn. Stanisław Skalski – As z Kodymy.

Stanisław Skalski był wybitnym polskim lotnikiem i bohaterem Bitwy o Anglię. Projekt obejmuje wykonanie instalacji artystycznej wraz z tablicą informacyjną o historii bohatera w miejscu jego urodzenia na Ukrainie, w mieście Kodyma oraz przeprowadzenie kwerendy biografii generała.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania edukacyjne dla lokalnej społeczności w formie stałej wystawy wraz z wernisażem i prelekcją tematyczną oraz wydanie ilustrowanego katalogu zawierającego zachowane zdjęcia oraz dokumenty w dwóch językach: polskim i ukraińskim. 

Realizacja zamierzonych celów pozwoli na budowanie tożsamości narodowej poprzez pielęgnowanie dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców zarówno Ukrainy jak i Polski.

Partnerzy projektu:

Narodowe Archiwum Cyfrowe, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Wojska Polskiego, Polskie Radio Lublin

Zdj. https://www.facebook.com/oldphotosincolor


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Back to top