– Rewaloryzacja Cywilnego zabytkowego cmentarza polskiego w Kiwercach na Ukrainie

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka
  • Home
  • Aktualności
  • Rewaloryzacja Cywilnego zabytkowego cmentarza polskiego w Kiwercach na Ukrainie

Polski cmentarz na Ukrainie

Stowarzyszenie Anthill podjęło się w rewaloryzacji zabytkowego, polskiego cmentarza na Ukrainie w Kiwercach. Na Starym Cmentarzu znajduje się ponad 90 widocznych polskich grobów. Tereny przestrzeni pamięci o zmarłych były niszczone w czasie trwającej wojny przez strony walczące. Według historyków w kolejnych latach cmentarze były celowo dewastowane przez nacjonalistów ukraińskich, później przez tzw. „poszukiwaczy skarbów”. Na cmentarzach pozyskiwano nawet materiały budowlane, rozbierając mury cmentarne, burząc nagrobki, itp.

Prace, które Stowarzyszenie Anthill planuje wykonać, obejmują poddanie rewaloryzacji zabytkowego pomnika cmentarnego, jak również wykonanie prac porządkujących zieleń i zagospodarowania przestrzeni.

Dzięki wykonanemu zadaniu zachowana zostanie pamięć o rodakach, przywrócony zostanie dawny wygląd nagrobka o wartości artystycznej i historycznej oraz zabezpieczone zostaną pomniki cmentarne przed dalszym procesem destrukcji. Zrewaloryzowanie dostępności (ciągów i zieleni) na terenie cmentarza do właściwego stanu, pozwoli podkreślić wartość historyczną terenu i utrwalić świadomość narodową.

Niebawem zaprezentowane zostaną efekty działań prowadzonych na cmentarzu.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.”
Back to top