– Lublin Bolesława Prusa

    • Kontrast
    • Układ
    • Czcionka

Historia Bolesława Prusa jest nierozerwalnie związana z miastem Lublin. Niestety nie jest to historia powszechnie znana, a mieszkańcy często nie wiedzą o kulturowej historii miasta, z którego wywodzi się wielu bohaterów mających oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe naszego kraju. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Anthill we współpracy z Narodowym Centrum Kultury ma na celu rozpoczęcie cyklu wydarzeń poświęconych ważnym osobistościom wywodzącym się, bądź związanym z miastem Lublin. 

Celem projektu jest promowanie w przestrzeni miasta jego dziedzictwa oraz kreowania postaw patriotycznych związanych z historią narodu. Istotnym elementem zadania jest budowanie koalicji społecznej wokół kultury i sztuki, związanej bezpośrednio z Lublinem. 

W ramach zadania Lublin Bolesława Prusa przygotowany zostanie szereg działań, który ma integrować, tworzyć społeczność wokół kultury, a także w łatwy sposób udostępniać dobra kultury. 

Zadanie to cykl działań w skład których wchodzą: realizacja spacerów śladami Prusa, opracowanie przewodnika śladami Prusa, seria spotkań otwartych w formie webinariów – poświęconych historii pisarza oraz opracowania wystawy. Organizowane jest również wydarzenie kulturalne w centrum miasta, które odbędzie się 20 sierpnia 2021 r.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021’.
Projekt realizuje: Anthill
Partnerami są: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Episteme Wydawnictwo NaukoweRadio LublinArchidiecezja Lubelska.

Partner medialny Polskie Radio Lublin

 

Back to top